ما اینیم دیگه

   رفتم از بانک وام بگیرم شرایط را که پرسیدم دیدم از شرایطش 

فقط کارت ملی و کپیش رو دارم.

رفتم یه کار دولتی پیدا کنم دیدم که از شرایط استخدام فقط ایرانی بودنش رو دارم.

از شرایط ازدواج هم فقط شناسنامش رو دارم.
[ شنبه 2 اسفند 1393 ] [ 23:13 ] [ سید علی ] [ نظرات (2) ] | چاپ