بچگی منه بدبخت

همیشه بچگیام دوس داشتم وقتی گریه میکردم بغلم کنن بگن :


 هیش مامی ایز هیر، مامی لاوز یو...!


.


.


.


.


.


.


اما متاسفانه اکثر مواقع میگفتن : خفه خون بگیر مث بچه آدم کپه مرگتو بزار 


وگرنه میزنم تو دهنت که مغزت از گوشات بپاچه بیرون

[ یکشنبه 3 اسفند 1393 ] [ 11:06 ] [ سید علی ] [ نظرات (2) ] | چاپ