جنس ارزون زیاد مشتری داره...

آهای دختر خانم؟!؟!؟! 


دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارات افتخار میکنی...


 دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی... 


دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر رو میری واسه دوستات تعریف میکنی


 و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده... 


دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون  برات صف کشیدن


و کیف میکنی... بله با شمام خوشحال نباش عزیزم جنس ارزون زیاد مشتری داره!!!
[ دوشنبه 4 اسفند 1393 ] [ 18:18 ] [ مهسا (نیلا) ] [ نظرات (4) ] | چاپ