روزگاریست...

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند


همه از دوست  فقط چشم و دهن میخواهند


دیو هستند ولی مثل پری میپوشند

 

گرگهایی ک لباس پدری میپوشند


آنچه دیدند ب مقیاس بدن میسنجند 


عشقها را همه با دورکمر میسنجند

 

خوب طبیعیست که یک روزه به پایان برسد


عشقهایی ک سر پیچ خیابان برسد[ جمعه 8 اسفند 1393 ] [ 19:52 ] [ مهسا (نیلا) ] [ نظرات (6) ] | چاپ