دنیــــــــــــــــــا

هرگـــز نــگـو

دنـیا بـه مـن پشـت کرده


شــایــد تـو هــستـی که


بـر عکس نشـستـه ای


[ سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ] [ 22:07 ] [ مجتبی ] [ نظرات (12) ] | چاپ